ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
1
7
1
อบ.2
3
0
3
1
อบ.3
4
7
11
1
รวม อบ.
13
8
21
3
ป.1
0
5
5
1
ป.2
6
7
13
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
7
3
10
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
29
33
62
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
42
41
83
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...