ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแฝก ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
0
3
1
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
3
2
5
1
รวม อบ.
11
7
18
3
ป.1
4
0
4
1
ป.2
5
3
8
1
ป.3
5
1
6
1
ป.4
3
2
5
1
ป.5
1
0
1
1
ป.6
4
1
5
1
รวมประถม
22
7
29
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
33
14
47
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...