ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองคู ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
12
21
1
อบ.3
10
9
19
1
รวม อบ.
19
21
40
2
ป.1
10
15
25
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
17
10
27
1
ป.4
10
11
21
1
ป.5
7
16
23
1
ป.6
10
9
19
1
รวมประถม
62
67
129
6
ม.1
9
4
13
1
ม.2
14
9
23
1
ม.3
10
7
17
1
รวมมัธยมต้น
33
20
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
114
108
222
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...