ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
7
11
1
อบ.3
14
14
28
1
รวม อบ.
18
21
39
2
ป.1
5
10
15
1
ป.2
13
10
23
1
ป.3
14
12
26
1
ป.4
14
7
21
1
ป.5
10
6
16
1
ป.6
13
6
19
1
รวมประถม
69
51
120
6
ม.1
9
12
21
1
ม.2
11
6
17
1
ม.3
4
8
12
1
รวมมัธยมต้น
24
26
50
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
111
98
209
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...