ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
3
6
1
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
3
5
8
1
รวม อบ.
11
13
24
3
ป.1
3
6
9
1
ป.2
3
3
6
1
ป.3
9
6
15
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
4
4
8
1
ป.6
4
10
14
1
รวมประถม
29
34
63
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
40
47
87
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...