ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเรือ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
3
14
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
17
9
26
2
ป.1
14
7
21
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
14
17
31
1
ป.4
12
9
21
1
ป.5
7
14
21
1
ป.6
8
12
20
1
รวมประถม
62
63
125
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
72
151
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...