ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
3
4
1
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
5
2
7
1
รวม อบ.
8
7
15
3
ป.1
5
2
7
1
ป.2
5
10
15
1
ป.3
3
3
6
1
ป.4
2
2
4
1
ป.5
9
1
10
1
ป.6
5
2
7
1
รวมประถม
29
20
49
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
37
27
64
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...