ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
9
18
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
12
13
25
2
ป.1
6
8
14
1
ป.2
9
6
15
1
ป.3
4
7
11
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
3
10
13
1
ป.6
8
3
11
1
รวมประถม
37
42
79
6
ม.1
6
5
11
1
ม.2
8
5
13
1
ม.3
6
4
10
1
รวมมัธยมต้น
20
14
34
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
69
138
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...