ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนภูมิวิทยา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
8
16
1
อบ.2
15
15
30
1
อบ.3
30
37
67
2
รวม อบ.
53
60
113
4
ป.1
82
79
161
5
ป.2
63
79
142
4
ป.3
88
108
196
6
ป.4
88
102
190
6
ป.5
99
99
198
6
ป.6
88
116
204
6
รวมประถม
508
583
1,091
33
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
561
643
1,204
37
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...