ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
12
7
19
1
รวม อบ.
17
13
30
2
ป.1
4
5
9
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
9
7
16
1
ป.4
8
9
17
1
ป.5
8
2
10
1
ป.6
11
6
17
1
รวมประถม
48
35
83
6
ม.1
9
9
18
1
ม.2
4
8
12
1
ม.3
0
8
8
1
รวมมัธยมต้น
13
25
38
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
73
151
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...