ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
7
16
1
อบ.3
8
10
18
1
รวม อบ.
17
17
34
2
ป.1
8
11
19
1
ป.2
12
14
26
1
ป.3
10
8
18
1
ป.4
14
10
24
1
ป.5
14
13
27
1
ป.6
18
7
25
1
รวมประถม
76
63
139
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
93
80
173
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...