ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนดินแดง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
1
2
1
อบ.2
4
1
5
1
อบ.3
2
2
4
1
รวม อบ.
7
4
11
3
ป.1
2
1
3
1
ป.2
3
1
4
1
ป.3
5
1
6
1
ป.4
4
2
6
1
ป.5
2
4
6
1
ป.6
3
2
5
1
รวมประถม
19
11
30
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
26
15
41
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...