ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองเมยสามัคคี ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
5
10
1
อบ.2
4
2
6
1
อบ.3
2
6
8
1
รวม อบ.
11
13
24
3
ป.1
4
4
8
1
ป.2
7
6
13
1
ป.3
3
4
7
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
4
7
11
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
30
31
61
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
44
85
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...