ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
7
11
1
อบ.3
3
5
8
1
รวม อบ.
7
12
19
2
ป.1
7
5
12
1
ป.2
6
7
13
1
ป.3
12
8
20
1
ป.4
11
15
26
1
ป.5
11
7
18
1
ป.6
9
10
19
1
รวมประถม
56
52
108
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
63
64
127
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...