ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแดงสว่าง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
3
9
1
อบ.2
7
12
19
1
อบ.3
10
9
19
1
รวม อบ.
23
24
47
3
ป.1
13
19
32
1
ป.2
9
8
17
1
ป.3
9
12
21
1
ป.4
16
26
42
1
ป.5
16
12
28
1
ป.6
19
21
40
1
รวมประถม
82
98
180
6
ม.1
36
36
72
2
ม.2
40
26
66
2
ม.3
46
38
84
2
รวมมัธยมต้น
122
100
222
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
227
222
449
15
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...