ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
14
25
1
อบ.3
7
5
12
1
รวม อบ.
18
19
37
2
ป.1
6
10
16
1
ป.2
9
4
13
1
ป.3
8
9
17
1
ป.4
8
1
9
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
12
4
16
1
รวมประถม
49
33
82
6
ม.1
7
8
15
1
ม.2
6
3
9
1
ม.3
6
3
9
1
รวมมัธยมต้น
19
14
33
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
66
152
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...