ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
7
18
1
อบ.3
9
9
18
1
รวม อบ.
20
16
36
2
ป.1
12
7
19
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
7
12
19
1
ป.5
5
6
11
1
ป.6
4
8
12
1
รวมประถม
38
43
81
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
59
117
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...