ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
9
25
1
อบ.3
8
16
24
1
รวม อบ.
24
25
49
2
ป.1
14
7
21
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
9
6
15
1
ป.4
9
13
22
1
ป.5
18
9
27
1
ป.6
19
8
27
1
รวมประถม
77
49
126
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
101
74
175
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...