ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสวนอ้อย ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
5
7
1
อบ.2
1
2
3
1
อบ.3
2
2
4
1
รวม อบ.
5
9
14
3
ป.1
6
3
9
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
6
4
10
1
ป.4
9
9
18
1
ป.5
3
3
6
1
ป.6
3
5
8
1
รวมประถม
33
29
62
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
38
38
76
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...