ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
2
10
1
อบ.3
16
8
24
1
รวม อบ.
24
10
34
2
ป.1
19
15
34
1
ป.2
20
14
34
1
ป.3
18
14
32
1
ป.4
12
12
24
1
ป.5
19
15
34
1
ป.6
12
15
27
1
รวมประถม
100
85
185
6
ม.1
13
7
20
1
ม.2
17
11
28
1
ม.3
14
9
23
1
รวมมัธยมต้น
44
27
71
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
168
122
290
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...