ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนจำปา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
11
22
1
อบ.3
12
6
18
1
รวม อบ.
23
17
40
2
ป.1
2
11
13
1
ป.2
10
8
18
1
ป.3
10
13
23
1
ป.4
9
15
24
1
ป.5
10
8
18
1
ป.6
7
9
16
1
รวมประถม
48
64
112
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
81
152
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...