ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองคัน ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
5
20
1
อบ.3
9
11
20
1
รวม อบ.
24
16
40
2
ป.1
8
18
26
1
ป.2
17
12
29
1
ป.3
13
9
22
1
ป.4
9
13
22
1
ป.5
10
11
21
1
ป.6
7
14
21
1
รวมประถม
64
77
141
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
88
93
181
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...