ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านธาตุ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
11
19
1
อบ.3
10
11
21
1
รวม อบ.
18
22
40
2
ป.1
17
8
25
1
ป.2
14
7
21
1
ป.3
16
6
22
1
ป.4
15
12
27
2
ป.5
13
7
20
1
ป.6
13
3
16
1
รวมประถม
88
43
131
7
ม.1
11
2
13
1
ม.2
7
3
10
1
ม.3
14
5
19
1
รวมมัธยมต้น
32
10
42
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
138
75
213
12
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...