ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกุง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
16
33
1
อบ.3
8
15
23
1
รวม อบ.
25
31
56
2
ป.1
8
20
28
1
ป.2
17
11
28
1
ป.3
9
13
22
1
ป.4
17
12
29
1
ป.5
12
21
33
1
ป.6
21
15
36
1
รวมประถม
84
92
176
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
109
123
232
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...