ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
12
20
1
อบ.3
9
17
26
1
รวม อบ.
17
29
46
2
ป.1
13
10
23
1
ป.2
7
9
16
1
ป.3
18
10
28
1
ป.4
10
5
15
1
ป.5
11
9
20
1
ป.6
16
6
22
1
รวมประถม
75
49
124
6
ม.1
7
3
10
1
ม.2
9
15
24
1
ม.3
7
7
14
1
รวมมัธยมต้น
23
25
48
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
115
103
218
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...