ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านฝายพญานาค ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
6
8
14
1
รวม อบ.
11
12
23
2
ป.1
9
4
13
1
ป.2
8
4
12
1
ป.3
6
9
15
1
ป.4
8
6
14
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
5
10
15
1
รวมประถม
44
40
84
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
52
107
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...