ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตาดรินทอง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
7
14
1
อบ.2
6
5
11
1
อบ.3
10
4
14
1
รวม อบ.
23
16
39
3
ป.1
4
5
9
1
ป.2
2
5
7
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
3
6
9
1
ป.5
3
3
6
1
ป.6
5
2
7
1
รวมประถม
21
24
45
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
44
40
84
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...