ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
12
29
1
อบ.3
10
12
22
1
รวม อบ.
27
24
51
2
ป.1
13
15
28
2
ป.2
13
14
27
2
ป.3
14
16
30
2
ป.4
23
9
32
2
ป.5
18
15
33
2
ป.6
18
16
34
2
รวมประถม
99
85
184
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
126
109
235
14
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...