ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
5
6
1
อบ.3
2
2
4
1
รวม อบ.
3
7
10
2
ป.1
1
4
5
1
ป.2
3
1
4
1
ป.3
0
0
0
0
ป.4
2
4
6
1
ป.5
2
3
5
1
ป.6
1
3
4
1
รวมประถม
9
15
24
5
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
12
22
34
7
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...