ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านฉนวน ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
9
16
1
อบ.3
12
5
17
1
รวม อบ.
19
14
33
2
ป.1
10
8
18
1
ป.2
11
7
18
1
ป.3
14
5
19
1
ป.4
10
11
21
1
ป.5
13
10
23
1
ป.6
7
9
16
1
รวมประถม
65
50
115
6
ม.1
7
0
7
1
ม.2
8
4
12
1
ม.3
12
2
14
1
รวมมัธยมต้น
27
6
33
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
111
70
181
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...