ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
5
8
1
อบ.2
4
2
6
1
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
13
11
24
3
ป.1
3
6
9
1
ป.2
5
2
7
1
ป.3
6
3
9
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
7
4
11
1
รวมประถม
33
26
59
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
46
37
83
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...