ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนฉิมพลีมา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
7
22
1
อบ.3
5
8
13
1
รวม อบ.
20
15
35
2
ป.1
8
16
24
1
ป.2
12
5
17
1
ป.3
10
6
16
1
ป.4
10
11
21
1
ป.5
15
6
21
1
ป.6
4
6
10
1
รวมประถม
59
50
109
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
65
144
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...