ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเนรมิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
4
6
1
อบ.2
8
7
15
1
อบ.3
5
14
19
1
รวม อบ.
15
25
40
3
ป.1
10
10
20
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
11
10
21
1
ป.4
16
10
26
1
ป.5
6
10
16
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
57
51
108
6
ม.1
27
26
53
2
ม.2
32
28
60
2
ม.3
28
28
56
3
รวมมัธยมต้น
87
82
169
7
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
159
158
317
16
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...