ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสาทร ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
9
1
10
1
รวม อบ.
13
7
20
2
ป.1
7
7
14
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
4
10
14
1
ป.4
2
5
7
1
ป.5
3
7
10
1
ป.6
4
2
6
1
รวมประถม
26
36
62
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
39
43
82
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...