ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแวง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
10
22
1
อบ.3
9
6
15
1
รวม อบ.
21
16
37
2
ป.1
8
3
11
1
ป.2
6
8
14
1
ป.3
3
6
9
1
ป.4
6
8
14
1
ป.5
6
4
10
1
ป.6
10
8
18
1
รวมประถม
39
37
76
6
ม.1
10
4
14
1
ม.2
6
6
12
1
ม.3
3
1
4
1
รวมมัธยมต้น
19
11
30
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
64
143
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...