ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
1
4
1
อบ.3
3
6
9
1
รวม อบ.
6
7
13
2
ป.1
3
6
9
1
ป.2
6
3
9
1
ป.3
8
5
13
1
ป.4
3
5
8
1
ป.5
8
4
12
1
ป.6
12
6
18
1
รวมประถม
40
29
69
6
ม.1
4
5
9
1
ม.2
9
9
18
1
ม.3
5
9
14
1
รวมมัธยมต้น
18
23
41
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
64
59
123
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...