ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดโคลน ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
3
5
1
อบ.3
0
3
3
1
รวม อบ.
2
6
8
2
ป.1
4
1
5
1
ป.2
3
2
5
1
ป.3
7
1
8
1
ป.4
2
3
5
1
ป.5
1
2
3
1
ป.6
0
6
6
1
รวมประถม
17
15
32
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
19
21
40
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...