ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
1
5
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
9
6
15
2
ป.1
7
1
8
1
ป.2
7
3
10
1
ป.3
10
4
14
1
ป.4
1
8
9
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
5
3
8
1
รวมประถม
37
26
63
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
46
32
78
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...