ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองปลา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
13
22
1
อบ.3
13
12
25
1
รวม อบ.
22
25
47
2
ป.1
7
15
22
1
ป.2
10
6
16
1
ป.3
14
15
29
1
ป.4
14
19
33
1
ป.5
15
10
25
1
ป.6
9
9
18
1
รวมประถม
69
74
143
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
91
99
190
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...