ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
10
19
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
16
18
34
2
ป.1
8
14
22
1
ป.2
9
8
17
1
ป.3
3
12
15
1
ป.4
12
13
25
1
ป.5
16
7
23
1
ป.6
8
8
16
1
รวมประถม
56
62
118
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
80
152
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...