ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
5
17
1
อบ.3
11
7
18
1
รวม อบ.
23
12
35
2
ป.1
5
7
12
1
ป.2
9
5
14
1
ป.3
8
9
17
1
ป.4
14
5
19
1
ป.5
8
8
16
1
ป.6
12
14
26
1
รวมประถม
56
48
104
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
60
139
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...