ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
1
5
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
9
7
16
2
ป.1
0
4
4
1
ป.2
2
1
3
1
ป.3
2
4
6
1
ป.4
5
8
13
1
ป.5
4
4
8
1
ป.6
5
5
10
1
รวมประถม
18
26
44
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
27
33
60
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...