ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแซง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
6
18
1
อบ.3
10
6
16
1
รวม อบ.
22
12
34
2
ป.1
11
14
25
2
ป.2
13
16
29
2
ป.3
16
11
27
2
ป.4
13
14
27
2
ป.5
17
15
32
2
ป.6
8
12
20
2
รวมประถม
78
82
160
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
100
94
194
14
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...