ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
7
9
1
อบ.3
7
3
10
1
รวม อบ.
9
10
19
2
ป.1
9
6
15
1
ป.2
5
9
14
1
ป.3
7
15
22
1
ป.4
11
8
19
1
ป.5
15
8
23
1
ป.6
9
8
17
1
รวมประถม
56
54
110
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
64
129
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...