ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสีปลาด ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
2
2
1
อบ.2
3
6
9
1
อบ.3
2
3
5
1
รวม อบ.
5
11
16
3
ป.1
2
9
11
1
ป.2
5
8
13
1
ป.3
3
2
5
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
2
6
8
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
25
35
60
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
30
46
76
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...