ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนข่า ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
3
3
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
4
6
10
2
ป.1
2
2
4
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
3
3
6
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
1
2
3
1
ป.6
2
3
5
1
รวมประถม
21
18
39
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
25
24
49
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...