ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคอนสาร ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
4
7
1
อบ.2
1
3
4
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
11
13
24
3
ป.1
14
5
19
1
ป.2
9
9
18
1
ป.3
8
7
15
2
ป.4
14
13
27
2
ป.5
6
10
16
1
ป.6
14
13
27
2
รวมประถม
65
57
122
9
ม.1
13
6
19
1
ม.2
16
6
22
1
ม.3
8
9
17
1
รวมมัธยมต้น
37
21
58
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
113
91
204
15
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...