ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
2
5
1
อบ.2
2
9
11
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
11
18
29
3
ป.1
3
5
8
1
ป.2
4
2
6
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
9
1
10
1
ป.5
1
2
3
1
ป.6
4
5
9
1
รวมประถม
28
19
47
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
39
37
76
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...