ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงบัง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
2
8
1
อบ.2
5
2
7
1
อบ.3
1
3
4
1
รวม อบ.
12
7
19
3
ป.1
0
2
2
1
ป.2
2
0
2
1
ป.3
3
2
5
1
ป.4
2
1
3
1
ป.5
5
0
5
1
ป.6
1
4
5
1
รวมประถม
13
9
22
6
ม.1
15
7
22
1
ม.2
7
3
10
1
ม.3
9
3
12
1
รวมมัธยมต้น
31
13
44
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
29
85
12
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...