ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านม่วง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
1
4
1
อบ.2
7
11
18
1
อบ.3
3
5
8
1
รวม อบ.
13
17
30
3
ป.1
10
6
16
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
12
10
22
1
ป.4
10
9
19
1
ป.5
3
7
10
1
ป.6
11
6
17
1
รวมประถม
53
43
96
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
60
126
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...